Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania. W przypadku niespełnienia tego warunku odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu ponosi Klient.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:
1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie.
2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu Twojego oświadczenia, prześlemy potwierdzenie jego otrzymania (taką samą drogą, jaką zostało ono złożone).
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania).
5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój numer konta w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem zwrotu towaru zostanie dokonany zwrot pieniędzy (za zamówiony towar i przesyłkę). Zwrot zostanie dokonany w takiej samej formie, jak Twoja płatność za zamówienia.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 22 446-59-08.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
2. W ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 7 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: wydawnictwo@format-ab.com.pl lub telefonicznie: +48 22 446-59-08. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.