OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE CZ. 1

OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE CZ. 1

37.00 

Ilość

„Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie” jest podręcznikiem wydanym w dwóch częściach, przeznaczonym dla uczniów szkół kształcących w zawodach technik hotelarstwa oraz pracownik obsługi hotelowej. Publikacja została przygotowana zgodnie z aktualną podstawą programową kształcenia w tym zawodzie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Niniejszy podręcznik uwzględnia efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji dla kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:
– HGT.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
– HGT.03.2. Podstawy hotelarstwa
– HGT.03.3. Utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
– HGT.03.4. Przygotowywanie i podawanie śniadań
– HGT.03.5. Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
– HGT.03.7. Kompetencje personalne i społeczne

Podręcznik ma na celu przekazanie wiedzy i zdobycie przez ucznia umiejętności niezbędnych do obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Treść merytoryczną podręcznika wzbogacają zdjęcia, rysunki i tabele, co pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie materiału. Wiedza teoretyczna została wsparta licznymi przykładami wskazując na różnorodne sposoby jej praktycznego zastosowania.

Rekomendujemy tę publikację nie tylko uczniom szkół kształcących w zawodach technik hotelarstwa oraz pracownik obsługi hotelowej, ale również osobom pracującym w przedsiębiorstwach hotelarskich.

Do podręcznika został opracowany plan wynikowy z rozkładem materiału. Zapraszamy na dedykowany serwis dla Nauczycieli zawierający przydatne materiały dydaktyczne: programy nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe: www.dlanauczycieli.format-ab.com.pl.
Autor

pod red. Beaty Sawickiej

Rok wydania

2019

Nr wydawniczy

0103/2019

Liczba stron

216

Format

B5

ISBN

978-83-89184-85-6

WRÓĆ