REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI CZ. 2

REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI CZ. 2

30.00 

Ilość

„Realizacja usług w recepcji” jest wydanym w dwóch częściach podręcznikiem przeznaczonym dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Publikacja została przygotowana zgodnie z aktualną podstawą programową kształcenia w tym zawodzie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991) oraz ze stanem prawnym obowiązującym w styczniu 2020 roku.

Niniejszy podręcznik uwzględnia efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji dla kwalifikacji:
HGT.06. Realizacja usług w recepcji:
HGT.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
HGT.06.2. Podstawy hotelarstwa
HGT.06.3. Rezerwacja usług hotelarskich
HGT.06.4. Obsługa gości w recepcji
HGT.06.6. Kompetencje personalne i społeczne
HGT.06.7. Organizacja pracy małych zespołów

Podręcznik ma na celu przekazanie wiedzy i zdobycie przez ucznia umiejętności niezbędnych
do obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, w tym szczególnie
w recepcji hotelowej. Treść merytoryczną podręcznika wzbogacają zdjęcia, rysunki i tabele, co pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie materiału. Wiedza teoretyczna została wsparta licznymi przykładami wskazując na różnorodne sposoby jej praktycznego zastosowania.

Rekomendujemy tę publikację nie tylko uczniom szkół kształcących w zawodzie technik
hotelarstwa, ale również osobom pracującym w przedsiębiorstwach hotelarskich.

Do podręcznika został opracowany plan wynikowy z rozkładem materiału. Zapraszamy na dedykowany serwis dla Nauczycieli zawierający przydatne materiały dydaktyczne: programy nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe: www.dlanauczycieli.format-ab.com.pl.
Autor

pod red. Beaty Sawickiej

Rok wydania

2020

Nr wydawniczy

0206/2020

Liczba stron

128

Format

B5

ISBN

978-83-89184-93-1

WRÓĆ