Rolnictwo cz. II. Produkcja zwierzęca. Bydło i trzoda chlewna.

Rolnictwo cz. II. Produkcja zwierzęca. Bydło i trzoda chlewna.

49.00 

Ilość

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Część II podręcznika obejmuje zagadnienia związane z chowem bydła i trzody chlewnej.

Autor

pod redakcją Teresy Nałęcz-Tarwackiej

Format

B5

Liczba stron

276

W sprzedaży

od 23 grudnia 2014 r.

Numer dopuszczenia

52/2014

ISBN

978-83-61574-86-6

WRÓĆ