Rolnictwo cz. VIII. Technika w rolnictwie. Mechanizacja produkcji zwierzęcej. Eksploatacja sprzętu rolniczego

Rolnictwo cz. VIII. Technika w rolnictwie. Mechanizacja produkcji zwierzęcej. Eksploatacja sprzętu rolniczego

49.00 

Ilość

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. W wyniku postępu technicznego, czyli zastępowania starych maszyn i urządzeń nowszymi, o większej wydajności i lepszej jakości pracy, systematycznie poprawia się stopień mechanizacji rolnictwa.  Część VIII podręcznika obejmuje zagadnienia związane z techniką w produkcji rolniczej, w tym mechanizację produkcji zwierzęcej oraz użytkowanie i obsługę sprzętu rolniczego.

Autor

Marek Gaworski, Krzysztof Korpysz

Format

B5

Liczba stron

400

W sprzedaży

od października 2016 r.

WRÓĆ