Żywienie i usługi gastronomiczne cz. III Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Żywienie i usługi gastronomiczne cz. III Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

39.00 

Ilość

Podręcznik Żywienie i usługi gastronomiczne cz. III. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem został dopuszczony do użytku szkolnego.

OD AUTOREK:

Szanowni Państwo,

decyzja o zakupie tego właśnie podręcznika, skierowanego do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w zakresie kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów, niech będzie podyktowana świadomością jego wysokiej jakości, nowoczesności, merytorycznej zawartości, przystępności dla uczniów, metodycznego podejścia do tematów i ciekawych rozwiązań graficznych. Na walory skłaniające do wyboru tej właśnie publikacji, składają się także:

  1. Aktualne treści wynikające zarówno ze zmian podstaw programowych jak i aktualizacji wiedzy merytorycznej.
  2. Połączenie części towaroznawczej z technologiczną, co znakomicie ułatwia realizację treści programowych bez konieczności poszukiwania oddzielnego podręcznika. Wyróżnienie części towaroznawczej nie tylko strukturalne, ale także kolorystyczne, pozwala na korzystanie z podręcznika także w szkołach, gdzie Towaroznawstwo jest realizowane jako samodzielny przedmiot.
  3. Wprowadzenie na końcu każdej części, zarówno towaroznawczej jak i technologicznej, zestawu ćwiczeń i ich spisu na końcu podręcznika, ułatwia ich odszukanie oraz wybór ćwiczeń do konkretnych zajęć.
  4. Nowatorskie podejście do tytułów podrozdziałów, zapisanych w postaci pytań, zachęca do poszukiwania odpowiedzi, inspiruje i ułatwia rozwiązywanie konkretnych problemów.

Tak kompleksowego podręcznika w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych nie było dotąd na półkach księgarskich.

Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek

Podręcznik do Technologii gastronomicznej z towaroznawstwem ukazał się w trzech częściach: Żywienie i usługi gastronomiczne cz. 1 oraz Żywienie i usługi gastronomiczne cz. 2.

Podręcznik ten jest wymieniony jako LITERATURA OBOWIĄZKOWA z zakresu gastronomii, żywności i żywienia Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Jesteś nauczycielem i szukasz dodatkowych materiałów dydaktycznych? Stworzyliśmy specjalny serwis, gdzie zamieszczamy programy nauczania, plany wynikowe, scenariusze lekcji, rozwiązania do testów i inne. Wystarczy się zarejestrować, by uzyskać bezpłatny dostęp: dlanauczycieli.format-ab.com.pl

 

Autor

D. Górecka, H. Limanówka, E. Superczyńska, M. Żylińska-Kaczmarek

Nr ewidencyjny w wykazie

25/2016

Rok dopuszczenia MEN

2016

Liczba stron

320

Format

B5,kolor

ISBN

978-83-89184-68-9

WRÓĆ