Żywienie i usługi gastronomiczne cz. VII Organizacja produkcji gastronomicznej

Żywienie i usługi gastronomiczne cz. VII Organizacja produkcji gastronomicznej

35.00 

Ilość

Żywienie i usługi gastronomiczne Cz. VII Organizacja produkcji gastronomicznej jest podręcznikiem dopuszczonym do użytku szkolnego i przeznaczonym dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w zakresie:

Kwalifikacja TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

2. Organizowanie produkcji gastronomicznej

Uczeń:

1) przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napojów;

2) planuje produkcję potraw i napojów;

3) kontroluje procesy produkcji potraw i napojów;

4) ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów;

5) rozróżnia rodzaje kart menu;

6) opracowuje karty menu zawierające informacje dotyczące wartości odżywczej potraw;

7) oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty;

8) sporządza kalkulację cen potraw i napojów;

9) opracowuje receptury gastronomiczne;

10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.

Sprawdź także Zbiory pytań i zadań z Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu.

Jesteś nauczycielem i szukasz dodatkowych materiałów dydaktycznych? Stworzyliśmy specjalny serwis, gdzie zamieszczamy programy nauczania, plany wynikowe, scenariusze lekcji, rozwiązania do testów i inne. Wystarczy się zarejestrować, by uzyskać bezpłatny dostęp: dlanauczycieli.format-ab.com.pl

Autor

Joanna Ozdarska

Nr ewidencyjny w wykazie

1.9./2017

Rok dopuszczenia MEN

2017

Liczba stron

252

Format

B5,kolor

ISBN

978-83-89184-78-8

WRÓĆ