Rolnictwo cz. V. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej

Rolnictwo cz. V. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej

49.00 

Ilość

ISBN: 978-83-61574-43-9
Numer dopuszczenia (numer w wykazie): 64/2015
Podręcznik napisany przez zespół autorów zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Część V podręcznika obejmuje zagadnienia związane z hodowlą i nasiennictwem roślin, nawożeniem oraz ochroną upraw rolniczych zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami integrowanej ochrony roślin.

Autor

pod redakcją Witolda Grzebisza

Format

B5

Liczba stron

344

W sprzedaży

od 24 listopada 2015 r.

WRÓĆ